OZNÁMENIE O OCHRANE SÚKROMIA PRE KOMUNITU

1. Úvod
1.1 Odporúčame si prečítať celé toto oznámenie o ochrane súkromia, aby ste sa oboznámili so všetkými dôležitými informáciami. Ak však máte záujem iba o konkrétnu časť tohto oznámenia o ochrane súkromia, môžete kliknutím na príslušné prepojenie nižšie preskočiť na danú časť.
2. Čoho sa toto oznámenie o ochrane osobných údajov týka?

2.1 Spoločnosť dunnhumby Limited (v oznámení o ochrane osobných údajov sa uvádza ako „my“, „náš“ alebo „nás“) vo všetkých gramatických tvaroch) rešpektuje vaše právo na ochranu osobných údajov. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, kto sme, ako získavame, poskytujeme a používame vaše osobné údaje (v oznámení o ochrane osobných údajov ako „údaje“) ako člena komunity Názory zákazníkov a ako môžete uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov vo vzťahu k vašej účasti v komunite Názory zákazníkov.

2.2 Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na údaje, ktoré získavame prostredníctvom našej webovej lokality na adrese https://www.nazoryzakaznikov.sk (ďalej len „Názory zákazníkov“).

2.3 Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa vašich informácií, skontaktujte sa s nami pomocou kontaktných údajov uvedených v časti 14 tohto oznámenia o ochrane súkromia („Ako sa s nami kontaktovať“).

3. Čo spoločnosť dunnhumby robí?

3.1 Spoločnosť dunnhumby sa zaoberá skúmaním spotrebiteľských údajov, pričom sídli v Spojenom kráľovstve a spoločnosti patriace do jej skupiny pôsobia na celom svete. Naše produkty a služby pomáhajú maloobchodným predajcom a značkám analyzovať údaje v záujme zlepšenia skúseností ich zákazníkov a budovania ich vernosti.

3.2 Ďalšie informácie o spoločnosti dunnhumby nájdete v časti About Us (Informácie o nás) na našej webovej lokalite na adrese https://www.dunnhumby.com/about-us.

4. Čo je to Názory zákazníkov?

4.1 Názory zákazníkov je názov komunity, prostredníctvom ktorej sa môžu zákazníci podeliť o svoje skúsenosti a názory týkajúce sa nakupovania prostredníctvom našej webovej lokality, diskusného fóra, súťaží o ceny a prieskumov. Maloobchodným predajcom a značkám to pomáha ďalej rozvíjať svoje produkty a ponúknuť zákazníkom pri nákupe príjemnejšiu skúsenosť. Členovia majú prospech z účasti tým, že získajú body „body komunity Názory zákazníkov“, ktoré je možné vymeniť za body a nákupné poukážky významných a online predajcov (napríklad body Tesco Clubcard a Amazon vouchers).

5. Aké údaje získavame?

5.1 Ak ste členom komunity Názory zákazníkov, môžeme o vás získavať nasledujúce údaje:
Údaje, ktoré poskytnete dobrovoľne

5.2 Dobrovoľne poskytnuté údaje sú údaje, ktoré poskytnete, keď sa zaregistrujete ako člen komunity Názory zákazníkov a používaním komunity Názory zákazníkov. Medzi tieto údaje patria nasledujúce:

 • (a) údaje prieskumu – vaše odpovede a výsledky našich online prieskumov, ktoré sa môžu týkať vecí ako osobnosť, hodnoty, postoje, záujmy a zdravie a životný štýl. Údaje prieskumu zahŕňajú napríklad vaše preferencie týkajúce sa stravy a cvičenia, vaše preferencie týkajúce sa spotreby médií, váš postoj k udržateľnosti, vaše odpovede na otázky týkajúce sa toho, či súhlasíte alebo nesúhlasíte s určitými tvrdeniami o hodnote alebo správaní (napr. zdravá strava je súčasťou môjho života);
 • (b) údaje o členoch – údaje, ktoré pozostávajú z:
  (i) kontaktných údajov – meno, poštová adresa, PSČ, e-mailová adresa, používateľské meno, telefónne číslo domov, mobilné telefónne číslo;
  (ii) demografických údajov – vek, pohlavie, dátum narodenia, fotografia, región, príjem domácnosti, zloženie rodiny (napr. počet a pohlavie detí, ak deti máte);
 • (c) údaje karty Tesco Clubcard – číslo karty Tesco Clubcard a informácie o produktoch a službách, ktoré ste si zakúpili a súvisia s kontom ku karte Tesco Clubcard;
 • (d) údaje o príspevkoch – akékoľvek nápady, návrhy alebo komentáre, ktoré zverejníte v komunite Názory zákazníkov („príspevky“);
 • (e) videá alebo fotografie, ktoré nahráte do komunity Názory zákazníkov (napr. ako odpoveď na otázku prieskumu alebo ako súčasť príspevku) alebo ktoré ste získali s vaším súhlasom pri účasti na stretnutí cieľovej skupiny;
 • (f) v niektorých prípadoch vám môžeme položiť otázky týkajúce sa vášho zdravia. V takomto prípade vás o tom pri získavaní týchto údajov budeme informovať, pričom vás požiadame o súhlas s ich spracúvaním. Ak vás nepožiadame o údaje o vašom zdravotnom stave, uistite sa, že ich neposkytnete.
  Ak poskytnete údaje, ktoré sa týkajú vášho zdravotného stavu alebo iných údajov špeciálnej kategórie, ako je vaša etnická príslušnosť, náboženstvo alebo politické presvedčenie, budeme zaobchádzať s vaším dobrovoľným poskytovaním takýchto údajov, ako je váš súhlas s používaním takýchto údajov na účely uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov;
 • (g) keď poskytnete údaje, ktoré by sa mohli potenciálne použiť na odhalenie informácií o vašom zdraví alebo iných údajov špeciálnej kategórie, ako je vaša etnická príslušnosť, náboženstvo alebo politické presvedčenie, nie je naším zámerom použiť tieto údaje na odhalenie zdravotných údajov alebo údajov inej špeciálnej kategórie a nebudeme to robiť; a
 • (h) v Malajzii vás požiadame aj o uvedenie vašej etnickej príslušnosti a jazyka, čo je však plne dobrovoľné. Ak o to nepožiadame, neposkytujte údaje o etnickom pôvode ani jazyku.

Údaje, ktoré získavame automaticky

5.3 Keď používate komunitu Názory zákazníkov, môžeme z vášho zariadenia automaticky získavať určité údaje – to môže byť váš stolný počítač, notebook, tablet alebo mobilný telefón. V niektorých krajinách vrátane krajín v Európskom hospodárskom priestore sa na tieto údaje môžu vzťahovať platné zákony na ochranu údajov a súkromia. Údaje, ktoré získavame automaticky z vášho zariadenia, môžu konkrétne zahŕňať:

 • (a) vašu adresu IP a širšiu geografickú polohu (napr. polohu na úrovni krajiny alebo mesta),
 • (b) typ zariadenia,
 • (c) jedinečné identifikačné čísla zariadenia;
 • (d) typ prehliadača,
 • (e) operačný systém a ďalšie technické informácie a,
 • (f) údaje o tom, ako vaše zariadenie interagovalo s komunitou Názory zákazníkov, vrátane stránok, ktoré otvoríte, a kliknutí na odkazy, ako aj podrobnosti o tom, ako ste prešli na komunitu Názory zákazníkov.

5.4 Niektoré údaje, ktoré získavame automaticky, sa získavajú pomocou súborov cookie a podobnej technológie sledovania. Ďalšie informácie o jednotlivých typoch súborov cookie, ktoré používame, prečo ich používame a ako môžete súbory cookie regulovať, nájdete v našom oznámení o používaní súborov cookie.
Údaje, ktoré získavame zo zdrojov tretích strán

5.5 Z času na čas môžeme získavať údaje o vás zo zdrojov tretích strán vrátane našich klientov (okrem iného aj vrátane spoločnosti Tesco, predajcov, klientov médií a rýchlo sa pohybujúcich zákazníkov so spotrebným tovarom), verejných databáz a agregátorov údajov. Pred získaním týchto údajov najprv skontrolujeme, či tieto tretie strany buď majú váš súhlas, alebo sú inak zákonne oprávnené na to, aby zverejňovali vaše údaje. Medzi príklady druhov údajov, ktoré môžeme získať od tretích strán, patria:

 • (a) vaše demografické údaje (vrátane, nie však výlučne, informácií o vašom regióne a blahobyte určenom na základe analýzy údajov týkajúcich sa príjmu vašej domácnosti, úrovne dosiahnutého vzdelania a hlavnej zárobkovo činnej osoby v rámci domácnosti) z karty Tesco Clubcard;
 • (b) údaje o nakupovaní, online činnosti používateľov, preferenciách a informáciách o vašom životnom štýle (napríklad vašich koníčkoch a záujmoch) a
 • (c) verejne dostupné údaje, ako napríklad obsah generovaný používateľom, blogy a príspevky.
6. Ako používame vaše údaje a aké sú naše právne základy

6.1 Spracúvame údaje, ktoré poskytujete dobrovoľne (napríklad údaje z prieskumu) a niektoré ďalšie údaje, ktoré získavame alebo prijímame od tretích strán (napríklad údaje o nákupe), aby sme vytvorili „údaje prehľadu“ pre našich klientov z maloobchodu alebo značky, aby sme im umožnili zlepšiť skúsenosť zákazníkov a vybudovať lojalitu medzi ich zákazníkmi. Naše spracúvanie údajov na tento účel je nevyhnutné na presadzovanie nášho legitímneho záujmu poskytovať našim klientom služby prehľadov údajov.

Priraďujeme údaje z vášho prieskumu najmä k vašim údajom o nakupovaní (napríklad nákupné správanie v obchodoch Tesco a on-line Tesco), aby sme sa dozvedeli o vašom správaní, zvykoch alebo preferenciách alebo predpovedali vaše preferencie ako spotrebiteľa produktov našich klientov (napríklad používame dátovú vedu, aby sme pochopili, ktoré typy spotrebiteľov si pravdepodobnejšie kúpia konkrétny produkt, alebo či existujú korelácie medzi spotrebiteľmi, ktorí si kúpia produkt a spotrebiteľmi, ktorí si kúpia iný produkt).

Opísali sme, keď poskytujeme údaje vrátane údajov prehľadu klientom v časti 7 tohto oznámenia o ochrane osobných údajov. Údaje prehľadu môžeme poskytovať našim klientom v agregovanom, anonymizovanom, pseudonymizovanom alebo identifikovateľnom formáte. Viac sa o tom dozviete v časti 8 tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

6.2 Údaje, ktoré nám poskytnete, spracúvame dobrovoľne, aby sme vykonali nasledujúce kroky, ktoré vám umožnia používať komunitu Názory zákazníkov:

 • (a) vašu registráciu ako účastníka komunity Názory zákazníkov a oslovenie na prieskumy, ktoré by vám s najväčšou pravdepodobnosťou mohli vyhovovať;
 • (b) odpovedali na vaše otázky alebo komentáre a poskytovanie podpory komunity Názory zákazníkov;
 • (c) uľahčili uplatnenie bodov komunity Názory zákazníkov a následne poskytli odmeny a stimuly;
 • (d) aby ste si prispôsobili svoje skúsenosti s používaním komunity Názory zákazníkov (napr. profilová fotografia).

Používanie vašich údajov na účely (a) až (c) vyššie je nevyhnutné na plnenie našej zmluvy s vami (alebo pred uzavretím zmluvy s vami, ak ste prejavili záujem o komunitu Názory zákazníkov).

Vaše údaje spracúvame na vyššie uvedený účel (d), aby sme sa snažili dosiahnuť náš legitímny záujem o to, aby bola pre vás komunita Názory zákazníkov pohodlná a aby bola platforma Názory zákazníkov používateľsky prívetivá.

6.3 Spracúvame tiež údaje, ktoré nám poskytnete dobrovoľne, aby sme vykonali nižšie uvedené kroky, ktoré sú nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy, aby boli vaše skúsenosti s komunitou Názory zákazníkov používateľsky prívetivé, aby sme rozvíjali naše podnikanie a zlepšili komunitu Názory zákazníkov:

 • (a) lepšie porozumeli tomu, ktoré produkty a služby by vás mohli zaujímať,
 • (b) posielali produkty alebo ich vzorky v rámci prieskumu komunity Názory zákazníkov, prípadne poskytovali pomoc našim klientom, aby to urobili oni,
 • (c) analyzovali účinnosť prieskumov komunity Názory zákazníkov,
 • (d) testovali a zlepšovali matematiku, vedu a procesy, ktoré používame v našich ďalších podnikoch skupiny dunnhumby a tých, ktoré používame v priebehu poskytovania služieb prehľadu údajov našim klientom, napríklad zoskupovali jednotlivcov podľa ich bežných charakteristík (niekedy označovaných ako „segmentácia“ skupín ľudí) a predpovedali nákupné správanie ľudí.

6.4 Údaje, ktoré o vás získavame automaticky (okrem podrobných geografických údajov), spracúvame na:

 • (a) technické poskytovanie komunity Názory zákazníkovvám. Toto spracúvanie údajov je nevyhnutné na to, aby sme mohli s vami uzavrieť zmluvu. Môže to byť tiež potrebné na splnenie určitých zákonných povinností, ako je zaisťovanie bezpečnosti vašich údajov v našich systémoch;
 • (b) lepšie pochopenie, ako používate komunitu Názory zákazníkov;
 • (c) lepšie pochopenie, aký obsah v komunite Názory zákazníkov vás zaujíma (napr. typy aktivít komunity Názory zákazníkov, s ktorými komunikujete najviac, motivačné ponuky, ktoré uprednostňujete); a
 • (d) za účely našej internej analýzy a na zlepšenie kvality a relevantnosti komunity Názory zákazníkov pre vás. Sledovacie súbory cookie alebo podobné technológie používame na rovnaký účel.

Údaje spracúvame na účely uvedené v odsekoch (b) až (d) vyššie, aby sme sledovali naše oprávnené záujmy na zlepšenie našej platformy Názory zákazníkov, prieskumov a súvisiacich služieb našim klientom a aby boli vaše skúsenosti s komunitou Názory zákazníkov (napríklad naše prieskumy) pre vás relevantné. Ak používame súbory cookie alebo podobné technológie, robíme to v súlade s naším oznámením o súboroch cookie.

6.5 Údaje, ktoré získavame od týchto tretích strán (pozrite si časť 5.5 vyššie), využívame na udržiavanie a zlepšovanie presnosti záznamov, ktorými o vás disponujeme, a zlepšenie vašej skúsenosti ako člena komunity Názory zákazníkov.

6.6 Údaje špeciálnej kategórie budeme spracúvať len s vaším súhlasom (napr. údaje o zdravotnom stave, ako sú opísané v časti 5.2 písm. (f)).

6.6 Prostredníctvom e-mailu vám môžeme posielať marketingové oznámenia o produktoch alebo službách spoločnosti dunnhumby. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť z prijímania marketingových e-mailov od nás. Pozrite si, ako to urobiť v časti 12.1 písm. (c).

6.7 Můžeme vám zasílat marketingová sdělení týkající se produktů nebo služeb společnosti dunnhumby prostřednictvím e-mailu. Ze zasílání našich marketingových e-mailů se můžete kdykoli odhlásit. Postup je uveden části 12.1 písm. c).

6.8 V rámci komuniti Názory zákazníkov vám môžeme zobrazovať necielené reklamy na súvisiace produkty alebo služby spoločnosti dunnhumby.

6.9 Ak máte akékoľvek otázky o právnom východisku, na základe ktorého využívame údaje o vás, prípadne o ňom požadujete ďalšie informácie, skontaktujte sa s nami pomocou kontaktných údajov, ktoré nájdete nižšie v časti „Ako sa s nami kontaktovať“.

7. Komu spoločnosť dunnhumby poskytuje moje údaje?

7.1 Vaše údaje môžeme poskytnúť:

 • (a) spoločnosti v rámci našej skupiny,
 • (b) našim klientom (napríklad Tesco), aby poskytli informácie, ako je opísané v časti 8 nižšie, a aby umožnili uplatnenie bodov komunity Názory zákazníkov;
 • (c) našim akademickým výskumným partnerom (napr. univerzitám), s ktorými spolupracujeme na zlepšovaní našich výskumných metodík (napr. naše otázky týkajúce sa prieskumu) a vývoji nových riešení pre našich klientov,
 • (d) poskytovateľom služieb z tretích strán, ktorý nám pomáhajú s prevádzkovaním komunity Názory zákazníkov, napríklad hosťovaním našej webovej lokality a aplikácie, prevádzkovaním určitých jej prvkov či funkcií vrátane sledovania používateľov, prípadne tým, že nám poskytujú pomocné služby, ako je podpora a údržba webových lokalít a aplikácie, poskytovanie odmien členom, bezpečnostné technológie alebo linka podpory pre našich členov. Hlavnými poskytovateľmi služieb z tretích strán, ktorých uplatňujeme pre komunitu Názory zákazníkov, sú:
  (i) ResearchBods – vývojár webovej lokality Názory zákazníkov, ktorá nám poskytuje nepretržité služby v oblasti vývoja, technických služieb a prieskumu trhu. Je tiež správcom komunity Názory zákazníkov v Spojenom kráľovstve a Írsku. Tieto údaje sú hosťované v priestore AWS v oblasti Londýna a v Írsku;
  (ii) InsightLabs – vývojár webovej lokality Názory zákazníkov, ktorá nám poskytuje nepretržité služby v oblasti vývoja, technických služieb a prieskumu trhu. Je správcom našej komunity v strednej Európe (Česko, Slovensko, Maďarsko a Poľsko). Tieto údaje sú hosťované v Českej republike;
  (iii) Borderless Access – vývojár webovej lokality Názory zákazníkov, ktorá nám poskytuje nepretržité služby v oblasti vývoja, technických služieb a prieskumu trhu. Je manažérom našej komunity v Ázii (Thajsko a Malajzia). Tieto údaje sú hosťované v cloudových technológiách na serveroch v USA. V závislosti od vašej krajiny budú spoločnosti ResearchBods, InsightLabs a Borderless Access informované, keď dosiahnete 1 000 bodov (alebo príslušný prah na uplatnenie vo vašej krajine) a zabezpečia, aby ste si mohli uplatniť body komunity Názory zákazníkov pre body Tesco Clubcard (ak sú relevantné vo vašej krajine) alebo pre on-line poukaz;
 • (e) akémukoľvek príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní, regulačnému úradu, štátnej agentúre, súdu alebo inej tretej strane, ak sa domnievame, že zverejnenie je potrebné na:
  (i) dodržiavanie platných právnych predpisov alebo nariadení,
  (ii) uplatňovanie, upevňovanie alebo obhajovanie našich zákonných práv alebo
  (iii) ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo záujmov iných (osôb);
 • (f) potenciálnemu kupcovi (a jeho zástupcom a poradcom) v súvislosti s navrhovaným zakúpením, zlúčením alebo akvizíciou akejkoľvek časti nášho podniku, pod podmienkou, že kupca informujeme, že vaše údaje môže uplatniť iba na účely uvedené v tomto oznámení o ochrane súkromia; a
 • (g) akejkoľvek inej osobe s vaším súhlasom na ich odhalenie.
8. Ako spoločnosť dunnhumby poskytuje moje údaje?

8.1 Vaše osobné údaje (okrem fotografií a videí) poskytume takto:

 • (a) v súhrnnom formáte: poskytujeme našu analýzu údajov získaných od vás spolu s údajmi získanými od iných členov a odstraňujeme všetky jednotlivé identifikátory. Príkladom súhrnných údajov z prieskumu je vyhlásenie: „18 % zákazníkov, ktorí povedali, že sa im nový výrobok páčil, bolo vo veku 25 – 34 rokov“;
 • (b) v anonymizovanom formáte: vaše komentáre poskytujeme v akýchkoľvek otázkach prieskumu v otvorenom textovom poli alebo v príspevku v komunite Názory zákazníkov, ale všetky osobné identifikátory, ktoré by sa mohli použiť na vašu identifikáciu, odstraňujeme. Príkladom anonymizovaného komentára je „Uprednostňujem produkt B, ale podľa mňa mal produkt A lepší pomer hodnoty a ceny“;
 • (c) v pseudonymizovanom formáte: niekedy poskytujeme údaje, ktoré poskytnete, a ktoré sú prepojené s identifikačným číslom, ktoré umožňuje našim klientom vykonávať vlastnú analýzu údajov prieskumu, ktoré získavame medzi viacerými členmi, alebo ich používame na ďalšiu analýzu súhrnných údajov, ktoré sme im poskytli. V takom prípade odstránime všetky osobné identifikátory (napr. lokalitu, vek alebo akékoľvek iné údaje), ktoré by sa mohli použiť na vašu identifikáciu. Príjemcovia vás pomocou týchto údajov nebudú môcť identifikovať..

Príklad pseudonymizovaných údajov je:

Pseudonymizované ID 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí
9876543210 1 1 Aldi 3

Vyššie uvedený príklad ilustruje možnosti odpovedí, ktoré ste vybrali pre otázky v prieskume. „Aldi“ je príklad textu zadaného pre otvorenú textovú otázku;

 • (d) v identifikovateľnom formáte:
  (i) niekedy poskytujeme údaje z vášho prieskumu nášmu klientovi a materskej spoločnosti Tesco na individuálnej úrovni s pseudonymným ID (ako je uvedené vyššie v časti c). Pseudonymizované identifikačné číslo však môže spoločnosť Tesco použiť na vašu identifikáciu v databáze klubových kariet, aby sa mohlo zhodovať s údajmi, ktoré sme získali prostredníctvom komunity Názory zákazníkov, s vaším nákupným správaním v obchodoch Tesco a on-line Tesco;
  (ii) spoločnosti Research Bods, Borderless Access a Insight Labs hosťujú komunitu Názory zákazníkov na svojich príslušných územiach (ako je opísané v časti 7.1 písm. (d) vyššie a prijímajú všetky údaje, ktoré poskytnete. Títo poskytovatelia služieb vás preto budú môcť identifikovať.

8.2 Vaše fotografie a videá poskytujeme takto:

p>
 • (a) poskytujeme fotografie a videá, ktoré ste dobrovoľne nahrali do komunity Názory zákazníkov, stranám uvedeným v časti 7 vo formáte, v ktorom boli poskytnuté. Vy (a ktokoľvek iný, kto sa objaví vo filme) budete identifikovateľný. Tieto fotografie a videá poskytujeme podľa potreby, aby sme splnili náš oprávnený záujem poskytovať našim klientom služby prehľadu údajov;
 • (b) ak ste dali svoj súhlas, fotografie a videá, ktoré od vás prevezmeme, keď sa zúčastníte na sedení cieľovej skupiny, poskytneme stranám uvedeným v časti 7.
9. Ako spoločnosť dunnhumby uchováva moje údaje v bezpečí?
9.1 Využívame náležité technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov, ktoré o vás získavame a spracúvame. Zavedené opatrenia sú nastavené tak, aby zabezpečovali úroveň zabezpečenia zodpovedajúcu riziku spracúvania vašich údajov. Medzi konkrétne opatrenia patrí napríklad obmedzenie prístupu pracovníkov podľa zásady potrebných znalostí a zasielanie súhrnných údajov tretím stranám. Pri prenose zároveň šifrujeme vaše používateľské meno a e-mailovú adresu.
10. Medzinárodné prenosy údajov

10.1 Naše servery sa nachádzajú v EÚ a USA. Spoločnosti z našej skupiny aj poskytovatelia služieb a partneri z tretích strán však pôsobia na celom svete.

10.2 V dôsledku toho sa vaše údaje môžu prenášať do iných krajín, než je krajina, ktorú obývate, a spracúvať v týchto krajinách. Tieto krajiny môžu uplatňovať iné zákony na ochranu údajov a súkromia, ako sú zákony vašej krajiny, a v niektorých prípadoch nemusia zaručovať rovnakú ochranu.

10.3 Prijali sme však náležité opatrenia na to, aby bolo povinné zaručiť ich ochranu v súlade s týmto oznámením o ochrane súkromia. Medzi ne platí zavedenie štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie pre prenos údajov medzi spoločnosťami v rámci skupiny, ktoré vyžadujú, aby všetky skupiny zo spoločnosti chránili všetky údaje z Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré spracúvajú, v súlade so zákonmi Európskej únie o ochrane údajov a súkromia.

10.4 Naše štandardné zmluvné doložky vám na vyžiadanie poskytneme. Podobné náležité bezpečnostné opatrenia sme zaviedli aj u svojich poskytovateľov služieb a partnerov z tretích strán, pričom podrobnejšie informácie môžeme poskytnúť na vyžiadanie.

11. Uchovávanie údajov

11.1 V predvolenom nastavení budeme uchovávať údaje získané prostredníctvom komunity Názory zákazníkov (napríklad údaje z prieskumu) maximálne 6 rokov od ich získania.

11.2 Všetky údaje staršie ako 6 rokov budú vymazané, pokiaľ nedostaneme žiadosť od člena alebo bývalého člena o vymazanie jeho údajov.

11.3 Všetky údaje o členoch sa budú uchovávať 6 rokov po tom, ako člen opustí komunitu Názory zákazníkov, pokiaľ od člena nedostaneme skoršiu žiadosť o vymazanie údajov.

11.4 Všetky údaje člena alebo bývalého člena budú vymazané do 30 dní od prijatia žiadosti o vymazanie jeho údajov.

11.5 Možno budeme musieť uchovávať niektoré vaše údaje dlhšie (aj keď ste predložili žiadosť o vymazanie), ak máme trvalú legitímnu obchodnú potrebu alebo špecifickú zákonnú povinnosť to urobiť (napríklad dodržiavať platné právne daňové alebo účtovné požiadavky alebo viesť zoznam bývalých členov, ktorí sa už nechcú zúčastňovať alebo byť kontaktovaní). Ak už nemáme žiadne pretrvávajúce oprávnené prevádzkové dôvody na spracúvanie vašich údajov, buď ich odstránime alebo prevedieme do anonymnej podoby, pričom ak to dočasne nebude možné (napr. pretože sú tieto údaje uchované v záložných archívoch), vaše údaje bezpečne uchováme a zamedzíme ich ďalšiemu spracúvaniu, kým ich nebude možné odstrániť alebo anonymizovať. Keď anonymizujeme údaje, ako sú údaje z prieskumu, budeme aj naďalej používať anonymizované údaje na účely nášho interného výskumu (napr. na analýzu a zlepšenie našich služieb a produktov prieskumu komunity Názory zákazníkov) a komerčné účely (napr. na komerčné využitie trendov z našich údajov z prieskumu prostredníctvom komunity Názory zákazníkov).

12. Vaše práva na ochranu údajov a súkromie

12.1 Máte nasledujúce práva:

 • (a) ak chcete k svojim údajom získať prístup, opraviť ich, aktualizovať ich alebo požiadať o ich odstránenie, môžete nás o to požiadať pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie pod nadpisom „Ako sa s nami kontaktovať“ v časti 14 nižšie. Ak z akéhokoľvek dôvodu už nechcete byť účastníkom komunity Názory zákazníkov a chcete u nás zatvoriť svoj účet, oznámte nám to pomocou kontaktných údajov uvedených v časti „Ako sa s nami kontaktovať“ v časti 14 nižšie, aby sme mohli váš účet zatvoriť a vymazať údaje o vašom účte. Upozorňujeme, že zrušenie vášho účtu nebude zahŕňať vymazanie údajov z prieskumu;
 • (b) okrem toho môžete namietať proti nášmu spracúvaniu vašich údajov, požiadať nás o obmedzenie nášho spracúvania vašich údajov alebo požiadať o prenosnosť vašich údajov. Tieto práva si opäť môžete uplatniť tak, že sa s nami kontaktujete prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie pod nadpisom „Ako sa s nami kontaktovať“ v časti 14 nižšie;
 • (c) máte právo kedykoľvek vyjadriť nesúhlas s prijímaním marketingových materiálov, ktoré vám zasielame. Toto právo môžete uplatniť kliknutím na prepojenie Odhlásiť alebo ekvivalentné prepojenie v marketingových e-mailoch, ktoré vám zasielame;
 • (d) taktiež pokiaľ sme na základe vášho súhlasu získali a spracúvali vaše údaje, kedykoľvek môžete svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu žiadnym spôsobom neovplyvní zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonali pred jeho odvolaním, ani neovplyvní spracúvanie údajov prebiehajúce na základe iného zákonného oprávnenia na spracúvanie, ako je súhlas; a
 • (e) máte právo sťažovať sa na miestnu ochranu údajov na naše získavanie a používanie vašich osobných údajov. Ďalšie informácie vám na vyžiadanie poskytne miestny úrad. (Kontaktné informácie orgánov v Európskom hospodárskom priestore, Švajčiarsku a určitých mimoeurópskych krajinách (vrátane USA a Kanady) sú k dispozícii tu.

12.2 Odpovedáme na všetky žiadosti, ktoré dostaneme od osôb, ktoré chcú uplatniť svoje práva v súlade s platnými zákonmi.

13. Aktualizácie tohto oznámenia o ochrane súkromia

13.1 Toto oznámenie o ochrane súkromia môžeme občas aktualizovať na základe zmien v právnej, technickej alebo obchodnej oblasti. Keď toto oznámenie o ochrane súkromia aktualizujeme, podnikneme náležité opatrenia na to, aby sme vás o tom informovali, ako sa to vyžaduje podľa dôležitosti vykonaných zmien.

13.2 V hornej časti tohto oznámenia o ochrane osobných údajov môžete vidieť, kedy bolo toto oznámenie o ochrane osobných údajov naposledy aktualizované.

14. Ako sa s nami kontaktovať

14.1 V prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv týkajúcich sa vašich údajov sa obráťte na našu zodpovednú osobu na nasledujúcej adrese: individualrights@dunnhumby.com

14.2 Prevádzkovateľom vašich údajov je dunnhumby Slovakia s.r.o. Ak ste z určitých krajín alebo regiónov, ako je Európa, máte tiež právo podať sťažnosť alebo predniesť obavy miestnemu úradu na ochranu údajov. Zoznam európskych orgánov na ochranu údajov nájdete tu.

15. Oznámenie o používaní súborov cookie pre komunitu Názory zákazníkov

Posledná aktualizácia: 1.11.2020
Verzia: 2.0
Toto oznámenie o používaní súborov cookie vysvetľuje, ako spoločnosť dunnhumby využíva súbory cookie a podobné technológie na to, aby vás rozpoznala pri navštívení našej webovej lokality https://www.nazoryzakaznikov.sk. Objasňuje, čo tieto technológie sú a prečo ich používame, ako aj vaše práva na to, aby ste mali dohľad nad tým, ako ich používame.

Čo sú to súbory cookie?

Súbory cookie sú drobné dátové súbory, ktoré sa umiestnia do vášho počítača alebo mobilného zariadenia, keď navštívite webovú lokalitu. Vlastníci webových lokalít súbory cookie v rozsiahlej miere využívajú na to, aby ich webové lokality fungovali či fungovali efektívnejšie, prípadne aj na získavanie informácií o prevádzke.
Súbory cookie, ktoré vytvára vlastník webovej lokality (v tomto prípade spoločnosť dunnhumby), sa označujú ako súbory cookie prvej strany. Súbory cookie, ktoré vytvárajú iné subjekty ako vlastník webovej lokality, sa označujú ako súbory cookie tretích strán. Súbory cookie tretích strán umožňujú využitie prvkov a funkcií tretích strán na webových lokalitách alebo prostredníctvom nich (napr. reklama, interaktívny obsah a analýzy). Subjekty, ktoré vytvárajú súbory cookie tretích strán, dokážu rozpoznať váš počítač, keď navštívi príslušnú webovú lokalitu a keď navštívi určité webové lokality.

Prečo využívame súbory cookie?

Súbory cookie prvej strany a tretích strán využívame z niekoľkých dôvodov. Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné z technických dôvodov na to, aby naša webová lokalita mohla fungovať, pričom tieto súbory cookie zvykneme označovať ako nevyhnutné alebo prísne nevyhnutné. Ďalšie súbory cookie nám taktiež umožňujú sledovať a zacieľovať záujmy našich používateľov tak, aby sme im mohli spríjemniť používanie našej webovej lokality. Tretie strany prostredníctvom našej webovej lokality využívajú súbory cookie na reklamu, analýzu či iné účely. Tieto postupy sú podrobnejšie opísané nižšie.
Konkrétne typy súborov cookie prvej strany a tretích strán, ktoré sa využívajú prostredníctvom našej webovej lokality, ako aj účely, na ktoré sa využívajú, sú popísané v tabuľke nižšie:

Typy súborov cookie: Názov súborov cookie: Ako ich odmietnuť:
Nevyhnutné: Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na prevádzku webovej lokality. Patria sem napríklad súbory cookie, ktoré umožňujú používateľom prihlásiť sa do zabezpečených oblastí webovej lokality. _dunnhumbyuk_session
user_credentials
cb-enabled
__cf
Keďže tieto súbory cookie sú striktne nevyhnutné na to, aby sme vám webovú lokalitu mohli ponúknuť, nemôžete ich odmietnuť. Ak by ste to urobili, znamenalo by to, že by ste nemohli komunikovať s webovou lokalitou.
Funkčné: Používajú sa na rozpoznanie používateľov, keď sa vrátia na webovú lokalitu. Umožňujú personalizáciu obsahu, rozpoznávanie používateľov a zapamätanie si preferencií používateľov (napríklad ich výber jazyka alebo regiónu). page_1
panel_0_%F*task*%2F*id*
IRIS_SESSION
Ak chcete tieto súbory cookie odstrániť, postupujte podľa pokynov uvedených pod nadpisom „Ako regulovať súbory cookie?“.“
Výkonu/analytické: Tieto typy súborov cookie umožňujú poskytovateľom rozpoznať a spočítať počet návštevníkov a zistiť, ako sa návštevníci pohybujú po ich webovej lokalite, keď ju používajú. Vďaka tomu môžu poskytovatelia zlepšiť spôsob, akým funguje ich webová lokalita, napríklad zabezpečením toho, aby používatelia ľahko našli to, čo hľadajú. _ga
_gat
_gat_newTracker
_gid
Ak chcete tieto súbory cookie odstrániť, postupujte podľa pokynov uvedených pod nadpisom „Ako regulovať súbory cookie?“.“
Názov súboru cookie Typ súboru cookie Kto obsluhuje tento súbor cookie? Kedy exspiruje?
_dunnhumbyuk_session. Nevyhnutné dunnhumby Po skončení relácie prehľadávania.
user_credentials Nevyhnutné dunnhumby Po skončení relácie prehľadávania.
cb-enabled Nevyhnutné dunnhumby 48 hodín
__cfduid Nevyhnutné dunnhumby 12 mesiacov
page_1 Funkčné dunnhumby 12 mesiacov
panel_0_%F*task*%2F*id* Funkčné dunnhumby Po skončení relácie prehľadávania.
IRIS_SESSION Funkčné dunnhumby 48 hodín
_ga Výkonu/analytické Google 12 mesiacov
_gat Výkonu/analytické Google Po skončení relácie prehľadávania.
_gat_newTracker Výkonu/analytické Google Po skončení relácie prehľadávania.
_gid Výkonu/analytické Google 48 hodín

A čo iné technológie sledovania, ako sú webové majáky a pixelové značky?

Súbory cookie nie sú jediným prostriedkom umožňujúcim rozpoznať alebo sledovať návštevníkov na webovej lokalite. Môžeme občas použiť aj iné, podobné technológie, ako sú webové majáky (niekedy sa označujú ako pixelové značky, sledovacie pixely alebo prázdne súbory GIF). Sú to drobné grafické súbory, ktoré obsahujú jedinečný identifikátor, ktorý nám umožňuje zistiť, či niekto navštívil našu webovú lokalitu alebo otvoril e-mail, ktorý sme mu poslali. Vďaka tomu môžeme napríklad monitorovať často sa opakujúce prechody používateľov z jednej stránky našej webovej lokality na inú, vytvárať súbory cookie alebo s nimi komunikovať, zistiť, či ste na našu webovú lokalitu prišli prostredníctvom internetovej reklamy zobrazenej na webovej lokalite tretej strany, vylepšovať funkčnosť lokality a posudzovať úspešnosť e-mailových marketingových kampaní.
Tieto súbory v mnohých prípadoch potrebujú súbory cookie na to, aby správne fungovali, takže prípadne odmietnutie súborov cookie znemožní ich fungovanie.

Ako regulovať súbory cookie?

Aby ste mohli využívať všetky funkcie našej webovej stránky, je výhodné, keď prijmete všetky súbory cookie. Ak si však želáte, zvyčajne môžete zmeniť nastavenia webového prehliadača tak, aby odmietal nové súbory cookie, zakázal existujúce súbory cookie alebo vám jednoducho oznámil, keď sa nové súbory odošlú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia.
Ak chcete zakázať súbory cookie, musíte zmeniť nastavenia webového prehliadača, aby ste súbory cookie odmietli. Ako to urobiť bude závisieť od prehliadača, ktorý používate, a nižšie uvádzame ďalšie podrobnosti o tom, ako zakázať súbory cookie pre najobľúbenejšie prehliadače:

Pre Microsoft Internet Explorer:

 • 1. vyberte ponuku „Nástroje“ a potom „Možnosti internetu“,
 • 2. kliknite na kartu „Súkromie“,
 • 3. vyberte príslušné nastavenie.

Pre Mozilla Firefox:

 • 1. vyberte ponuku „Nástroje“ a potom „Možnosti“,,
 • 2. kliknite na ikonu „Súkromie“,
 • 3. nájdite ponuku „Cookie“ a vyberte príslušné možnosti.

Pre Safari:

 • 1. Vyberte možnosť Safari > Preferencie, kliknite na položku Ochrana osobných údajov a potom kliknite na možnosť: Zmeniť, ktoré súbory cookie a údaje webovej lokality sú akceptované
 • 2. Vyberte možnosť „Údaje súborov cookie a webovej lokality“: Vždy zablokovať: Safari nedovolí žiadnej webovej lokalite, tretím stranám ani inzerentom ukladať súbory cookie a iné údaje na vašom počítači Mac.

Pre Google Chrome:

 • 1. V pravom hornom rohu kliknite na tri zvislé bodky a potom na možnosť Nastavenia.
 • 2. V dolnej časti kliknite na položku Rozšírené.
 • 3. V časti „Ochrana osobných údajov a zabezpečenie“ kliknite na položku Nastavenia stránky.
 • 4. Kliknite na položku Súbory cookie.
 • 5. Odtiaľto môžete:
  • zapnúť súbory cookie: vedľa položky „Blokované“ zapnite spínač,
  • vypnúť súbory cookie: vypnúť možnosť Povoliť stránkam ukladať a čítať údaje súborov cookie.

Ďalšie podrobnosti o ovládaní toho, ako váš prehliadač spracováva súbory cookie, nájdete v ponuke pomocníka vášho prehliadača.

Ak často budete aktualizovať toto oznámenie o používaní súborov cookie?

Toto oznámenie o používaní súborov cookie môžeme občas upraviť tak, aby zodpovedalo napríklad zmenám súborov cookie, ktoré používame, prípadne z iných prevádzkových, zákonných alebo regulačných dôvodov. K tomuto oznámeniu o používaní súborov cookie sa pravidelne vracajte, aby ste mali vždy aktuálne informácie o tom, ako súbory cookie a s nimi súvisiace technológie používame. Dátum uvedený nad týmto oznamom o používaní súborov cookie uvádza, kedy boli naposledy upravené.

Kde môžem získať ďalšie informácie?

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa nášho používania súborov cookie alebo iných technológii nám pošlite e-mail na adresu individualrights@dunnhumby.com.